Make your own free website on Tripod.com

數碼暴龍裝甲資料

勇氣裝甲        擁有者:本宮大輔  

用這裝甲v仔獸可進化成烈焰獸

友情裝甲      擁有者:本宮大輔

用這裝甲v仔獸可進化成雷龍獸.

希望裝甲        擁有者:高石猛

用這裝甲巴達獸可 進化成天馬獸.

奇蹟裝甲     擁有者:本宮大輔

用這裝甲v仔獸可進化成金甲龍獸

 

純真裝甲      擁有者:井上京

用這裝甲麻鷹獸可進化成忍者獸

知識裝甲       擁有者:火田伊織

用這裝甲穿山獸可進化成鋼鑽獸

愛情裝甲       擁有者:井上京

用這裝甲麻鷹獸可進化成鐵鷹獸

誠實裝甲        擁有者:火田伊織

用這裝甲穿山獸可進化成潛鯊獸

光明裝甲        擁有者:八神光

用這裝甲迪路獸可進化成尼菲迪獸

善良裝甲         擁有者:一乘寺賢

用這裝甲蟲蟲獸可進化成愛精獸